ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ

Εισ.: € 7, φοιτ. € 6. Προβολές 3D € 10,50, φοιτ., παιδ. € 8,50

Διεύθυνση
Λ. Ηρακλείου 386, Ν. Ηράκλειο
Τηλέφωνο
2102826873
Odeon Novacinema Μαρούσι

€ 5,00, φοιτ.-παιδ., άνεργοι € 3,00

Διεύθυνση
Κέας & Τερψιχόρης, Ηράκλειο
Τηλέφωνο
2102773731