ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ (ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ)

Διεύθυνση
Κέας & Τερψιχόρης, Ηράκλειο
Τηλέφωνο
2102773731

€ 5,00, φοιτ.-παιδ., άνεργοι € 3,00